Mobil Snabbvikgrind – Valhalla

Valhalla snabbvikgrind är en optimal lösning för anläggningar med hög öppnings- och stängfrekvens. Konstruktionen är mycket solid och i enlighet med EN 13241.

Fördelar

Snabb och säkert
Den snabba vikgrinden Valhalla öppnas och stängs med en programmerbar hastighet på cirka
1 meter/sek. Grinden öppnas inåt som standard. När den är stängd låses grinden med ett magnetlås.
Vikgrinden är utrustad med klämlister: den stannar automatiskt om ett hinder är i vägen. 1 par
fotoceller är standard, extra fotoceller som tillval.

Smart design
Smorda kullagergångjärn säkerställer en hållbar och säker drift.
I helt öppet läge är grindbladet placerade i rät linje ut från grindstolpen så att passerande fordon inte kan orsaka skador på dem. Placeringen innebär även att passagebredden optimeras. Den kraftfulla grindmotorn med lackerat hölje av rostfritt stål är placerad högst upp på grindstolpen.
En intelligent styrenhet (H102) erbjuder flera programmeringsalternativ och ytterligare alternativ för passagekontroll.

Robust utförande
Vikgrindarna tillverkas i varmförzinkat stål av hög kvalitet (i enlighet med EN ISO 1461).
Konstruktionen är mycket robust och grindarna är utvecklade för det nordiska klimatet.
Mobilitet
Vikgrindarna är förinstallerade på en kraftig stålplatta 6×2 m för en stabil installation. Svetsad profil mellan grindstolparna för elektriska kablar till fotoceller och motorer.

Helt förmonterad
Helt förmonterad när vikgrinden levereras, vilket möjliggör en enkel och snabb installation på plats.
Valhalla mobil vikgrind är motoriserad med Halsang MJÖLNER och Halsang H102 styrning, inkl frekvensmodulator med mjukstart och mjukstopp för optimal drift. Fjärrkontrollmottagare och 1 st 4-kanals handsändare levereras som standard. Styrskåpet, i lackerat stål, (RAL 9007) är monterat på höger grindstolpe som standard (sett utifrån).

Erfarenhet
Halsang har lång erfarenhet när det gäller att utveckla mobila passerkontrollösningar och vi förbättrar ständigt våra produkter för att möta kundernas önskemål.

Hög kvalitet
Våra högkvalitativa produkter erbjuder lång livslängd, vilket resulterar i en finansiellt
bra investering för kunden.

Funktioner

 • Vikporten uppfyller kraven på moderna byggarbetsplatser
 • Öppnings- / stängningstiden är ca. 1 m / sek
 • Öppningsbredd: 5 m. Stålplatta 6×2 m.
 • För VALHALLA krävs endast halva arean i öppet läge, jämfört med konventionella slaggrindar.
 • Styrenheten (H102) är lämplig för alla externa passerkontrollsystem / ID 06
 • Smorda gångjärn ger säker funktion
 • Robust konstruktion i varmförzinkat utförande
 • Ett grindblad kan öppnas individuellt om så önskas.
 • Styrskåp monterat på grindstolpen

Teknisk beskrivning

Öppnings- och stängningshastighet
Programmerbar hastighet på cirka 1 m/s

Externt kablage
230 V AC strömförsörjning, 10-16A

Elektromagnetiskt lås
Maximal belastning 500 kg

MotoriseringHalsang
Mjölner med frekvensmodulator

Säkerhetsfunktioner
1 st blinkande varningsljus (orange) i enlighet med EN-standarden 13241
2 st nödstopp
2 st klämlister

Certifiering
CE- och TÜV-certifierad, identifikationsorgan nr: 1.017

Teknisk specifikation
PN-EN 13241-1 2003 + A1: 2011 Industriella, kommersiella och garageportar och portar – Produktstandard.- Del 1 Produkter utan brandmotstånd eller rökkontrollegenskaper.
Direktiv: 2006/95 / EG; 2004/108 / EG

Tillval

 • Anslutning för byggstängsel på stolparna
 • LED-trafikljus röd/grön
 • Ytterligare klämlister
 • Nyckelbrytare
 • Ytterligare fjärrkontroll (1 st som standard)
 • Fordonsdetektor för markslingor (1 eller 2 kanal)
 • Belysning av grindöppning
 • Halsang Monitoring System
 • ID 06-system på begäran

Teknisk support

Halsang erbjuder teknisk support för alla våra passerkontrollprodukter.