Monitoring System

För fjärrdiagnostik och enkel åtkomst till grindarna. Omfattande system med administrativt stöd för grind-/portrelaterade serviceorganisationer.

Fördelar

Övervakningssystem
Monitoringsystemet är webbaserat för automatisk övervakning av alla typer av industriportar, grindar, bommar etc. Systemet förser serviceorganisationer med en rad alternativ för övervakning av olika grindinstallationer. Grinden/porten rapporterar potentiella fel automatiskt och beräknar servicedatum baserat på faktiska användningsnivåer.

Så fungerar det
Fjärrkonfigurering – konfigurera och ändra inställningar i övervakningssystemet, till exempel årsuret.

Funktioner

 • Öppna/stäng via mobiltelefonen – Tilldela behöriga personer GSM-åtkomst
 • Aviseringar och meddelanden – Definierade aviseringar via SMS
 • Övervaka grindarna – Okomplicerad översikt över grindarna, via molnet och karta
 • Prognosbaserat serviceintervall – Nästa servicedatum beräknas automatiskt i systemet, baserat på faktisk användningsnivå
 • Rapport och statistik – Alla händelser och potentiella fel loggas automatisk, och i systemet (Cloud) visas varje grinds faktiska cykelrörelse.
 • Årsur med förprogrammerade helgdagar – Optimerar åtkomsten och gör det möjligt att utföra ändringar via molnet

Fördelar för serviceorganisationen

 • Tydlig överblick över grindanvändningen
 • Statistik över komponentdefekter
 • Grindarna rapporterar fel automatiskt
 • Vid komponentfel blir du meddelad direkt
 • Automatisk felloggning med visning av besök och rapporteringstider
 • Effektivare servicescheman
 • Manuella steg i serviceprocessen automatiseras
 • Systemet beräknar servicedatum automatiskt, baserat på faktisk användning av grindarna

Fördelar för ägaren

 • Förenklar och sparar tid
 • Automatisk felrapportering
 • Enkel webbadministration för GSM-öppning
 • Bättre funktionskontroll
 • Få information om aviseringar åtgärdade fel, och visa driftdatarapporter
 • Antalet servicebesök kan justeras utifrån faktisk användning
 • Säkerhet

Exempel på övervakningsfunktioner

 • Grind öppen/stängd (med räknare)
 • Fotocell
 • Klämlist
 • Fordonsdetektor
 • Överlastskydd
 • Styrbox
 • Strömförsörjning
 • Öppningssignal

Specifikationer

 • 9–24 V AC/DC
 • 8 sensoringångar
 • Räknare för antal öppningscykler
 • 2 reläutgångar
 • Batterireserv
 • Förinstallerat SIM-kort