Nyhet “HalsFence” Nyhet

Mobilt modulärt säkerhetsstaket CRASH TEST TB42 från Halsang

En statisk beräkning upp till en modulhöjd på 3 500 mm + Concertina för vindstyrka 12 finns tillgänglig. Fundamentet är tillverkat av DOWLEXTM 2629UE polyetenharts med dimensionerna 2.400x700x860mm, vilket fylls med betong på plats. Finns i olika färger. De olika panelmodulerna monteras på adaptrar i fundamentet (Halsbox).
Standardmodulens stakethöjd är 2500 mm och kan ökas till antingen 3.000 mm eller 3.500 mm. Dessa består av svetsade stålprofiler, som kan monteras ovanpå varandra för att möjliggöra olika stakethöjder. Det finns olika adaptrar/tillbehör för att ge önskat överklättringsskydd. Den maximala höjden inklusive överklättringsskydd är ca 4200 mm. Panelfyllning i form av svetsat nät med en maskstorlek på 76,2×12,7mm vilken är infäst på ramen. Andra panelfyllningar efter önskemål. Konstruktionens korrosionsskydd är varmförzinkat enligt EN ISO 1461, det svetsade nätet har ett korrosionsskydd av zink ALU. Alla fästskruvar är tillverkade av rostfritt stål.

På grund av sin enkla modulära design är HalsFence snabb och enkel att montera.
Fundamenten är utrustade med uttag för gaffeltruck för att underlätta installation och förflyttning. Hörnstrukturen är konstruerad med hjälp av gångjärn så att ett stort antal vinklar kan uppnås.

Fundamentet är Krocktestad enligt TB42 och tål stötar från en 10-ton lastbil som kör med en hastighet av 70 km/h i en slagvinkel på 15 grader.

Tack vare den modulära designen hålls transportkostnaderna till ett minimum.
Systemet kan transporteras med vanliga lastbilar och inga specialtransporter behövs.

HalsFence används alltid där tillfällig förhöjd säkerhet krävs och av strukturella skäl är det inte möjligt att använda ett permanent installerat staket. t.ex. Flygplatser, hamnar, tullområden, fängelser, säkerhetsrelevanta byggarbetsplatser etc.

Om du behöver ytterligare information om någon aspekt av HalsFence, tveka inte att kontakta vårt team med hjälp av de kontaktmedel som visas på denna webbplats.