Mässa perimeter protection & fencing

Utställningen för områdesskydd och stängsel hölls i Nürnberg, Tyskland, 14-16 januari 2020.

Mässan innehöll videoövervakning, åtkomstkontroll, grindsystem och mer. Halsäng var en av 166 utställare (47 procent internationella) som informerade de fackmannamässiga besökarna om de senaste mekaniska och elektroniska lösningarna för utomhusplatser och byggnadssäkerhet.