Rotationsgrind HBTI

Rotationsgrind för fotgängare med cykel eller funktionsnedsatta i rullstol.

Fördelar

Konstruktion
Rotationsgrindarna är designade för kontinuerlig drift och kan användas i områden med hög passagefrekvens. Utvecklad för kombinerade entréer för personer med cyklar/funktions­nedsättning. Lämpliga områden: flygplatser, fabriker, kommersiella byggnader, hamnar, flygplatser etc. Varje spindel drivs av en individuell motor/mekanism.
Vändkorset har en roterande spindel med tre armar (120 grader) och en separat dörr lämplig för cyklar/rullstolar.

Funktionalitet
Tvåvägsmekanismen möjliggör trafikkontroll i båda riktningarna eller i en vald riktning.
LED-piktogrammen (rött kors & grön pil) är väl synliga och placerade på skåpet och indikerar status för vändkorset. Det röda krysset innebär att rotationsgrinden inväntar godkänd passagesignal. Den gröna pilen indikerar godkänd signal för passage. Vändkorsmekanismen tillåter en smidig in-/utgång och är utrustad med ett mekaniskt såväl som ett magnetiskt lås för optimal säkerhet. Spindeln är motoriserad vilket säkerställer en smidig in-/utgång för användaren. Rotationsgrinden kan även användas för fotgängare (ingen cykel). För åtkomst av cykel-/rullstolsgrinden måste en aktiveringssignal aktiveras (tryckknapp monterad på ram eller mediakonsol).

Funktioner

 • Korsmekanismen är gjord av högkvalitativt stål och utrustad med högkvalitativa kullager.
 • Broms/låssystem har en mycket kort svarstid (från 0,03 till 0,12 sek ).
 • I händelse av ett strömavbrott kommer mekanismen att låsas upp automatiskt för att möjliggöra en säker utgång från lokalen, ingången är låst för att förhindra inträde.
 • Fri grindgenomgång 900 mm.
 • Styrningen (H104) har ett brett utbud av tillval som tillåter olika individuella krav
 • Enkel åtkomst för service och underhåll i styrskåpet
 • LED-belysning av passage som standard (styrd av en ljussensor)
 • Piktogram (röd/grön) som standard på båda sidor av skåpet
 • Förberedd för extern kortläsare
 • Rostfritt kors och skåp som standard
 • Bur i VFZ  stål som standard
 • 15-20 passager / min

Teknisk beskrivning

Totalhöjd 2,530 mm
Andra dimensioner på begäran
Strömförsörjning 230V AC, 50 Hz
Energiförbrukning max 120 W
Strömförbrukning 0,52A, P=UxI
Återkopplingssignal potentialfri kontakt – no/ nc
Öppningssignal signal (max. 1 sek)
Driftsmiljö -25o till +50o C
Vikt 300 till 500 kg
Relativ luftfuktighet Miljö 10-80 %
IP-skyddsklassning 40
Skåp Rostfritt stål, 1,5 mm
Ramprofiler 100x60x3 mm, 60x60x2 mm, 60x30x3 mm och 25x25x1,5 mm
Spindelkärnrör 90×3 mm
Spindelarmar 38×2 mm

 

Tillval

 • Överklättringsskydd
 • Stängselanslutning
 • Tak i polykarbonat
 • Pulverlackerad ram i RAL-färger.